Archiwum | Listopad, 2011

Wykład Moniki Bakke

21 List

Bio-transfiguracje: sztuka i humanistyka wobec biotechnologii

Rozpoczecie: 24.11.2011 , godz. 18:30
Z cyklu: Przestrzeń kultury
Autor: Monika Bakke
Bio-transfiguracje zachodzące obecnie w obszarze sztuki i humanistyki przekierowują uwagę z życia podmiotowego (ludzkiego) ku nie-ludzkim jego formom, takim jak zwierzęta, rośliny, drobnoustroje, a także ku życiu, którego istnienie i przetrwanie możliwe jest tylko dzięki wsparciu technologii. Sztuka podejmująca zagadnienia życia ludzkiego i nie-ludzkiego na poziomie molekularnym, komórkowym, czy tkankowym nie stanowi jednak ilustracji odkryć dokonanych w naukach przyrodniczych lub osiągnięć biotechnologii, ale sama konstytuuje jeden z właściwych obszarów tych poszukiwań. Wobec powyższych zjawisk coraz pilniej potrzebujemy nieantropocentrycznej refleksji nakierowanej na to, co najbardziej witalne i co decyduje nie tylko o tym, kim obecnie jesteśmy, ale i o tym, kim możemy stać się w przyszłości.

Reklamy